Overslaan en naar de inhoud gaan

Benefiet voor Taalnetwerk Tilburg

26/07/2016

Op 11 maart 2017 zal Ladies’ Circle aandacht vragen voor de taalarme gezinnen in Tilburg. De opbrengst van deze benefietavond doneren we aan Taalnetwerk Tilburg. Hiermee leveren we een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid.
 

 

LAAGGELETTERDHEID IS...
... het onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen om effectief te kunnen handelen. Dit kan zijn in persoonlijke en maatschappelijke situaties en tijdens studie en werk. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld moeite met formulieren invullen, voorlezen, geld opnemen en ondertitels en bijsluiters van medicijnen lezen. Het vinden van werk is moeilijk en werkende laaggeletterden lopen in werksituaties vaak tegen onverwachte problemen aan.

FACTS & FIGURES
1,3 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven waarvan 57% actief is op de arbeidsmarkt. Dit kost de samenleving €560 miljoen per jaar.
65% van de laaggeletterden is autochtoon.
Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden.
Met een kwartier voorlezen per dag leert een kind 1000 woorden per jaar.

TAALNETWERK TILBURG
In Tilburg zijn naar schatting 21.000 - 23.000 mensen laaggeletterd. Partners van het Taalnetwerk Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant, School voor educatie en inburgering van ROC Tilburg, ContourdeTwern en MST, bereiken op dit moment 'slechts' 1500 laaggeletterden met een breed scala aan taalactiviteiten. Hier vind je meer informatie over ons goede doel.

MEEDOEN
Voor dit event is Ladies' Circle Tilburg op zoek naar sponsoren. Wil jij je naam verbinden aan dit goede doel en/of genieten van een geheel verzorgde avond in goed gezelschap en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen laaggeletterdheid? Informeer dan bij een van onze ladies of neem contact op via lc24@ladiescircle.nl.